Renovació 284 vivendas, Ellebo, Dinamarca
2013
J. Riera, Dúctil
Edifici Santa Catalina, Palma
2007
Edifici de vivendes, Manacor (1er premi)
2007
Edifici de vivendes P.O., Calatrava, Palma
2002
J. Riera, M. Lucena, M. Mayol, A. Pérez-Villegas
Edifici de vivendes, Palma
2001
24 vivendes de P.O., Deiá
1999
J. Riera, M. Lucena, A. Mayol, A. Pérez-Villegas
Edifici de vivendes, Cala Millor
1996
Edifici de vivendes, Alcudia
1987
més projectes
Joan Riera Jaume
arquitecte
cat · esp · eng
C/ Porto 49
07014 Palma
España
T +34 636 934 103

joanrierajaume@gmail.com
curriculum
bibliografia
premis
urbanisme i espai public
edificis publics
vivenda plurifamiliar
vivenda unifamiliar
actuacions a edificis existents