ART, Palma
2008
Joan Riera / Antonio Forteza
Concurs La Soledat (1er premi edificis A, D, E)
2005
Joan Riera
projectes anteriors
Joan Riera Jaume
arquitecte
cat · esp · eng · rus
Morey, 4 - 2ºb
07001 Palma de Mallorca
España
T +34 971 724 405
F +34 971 425 063

info@joanrierajaume.com
curriculum
bibliografia
premis
urbanisme i espai public
edificis publics
vivenda plurifamiliar
vivenda unifamiliar
actuacions a edificis existents