Front marítim, Palma
2013
Joan Riera, Antonio Forteza, Dúctil
Arenal de Palma Sector 2
2010
Joan Riera / Mireia Cabani
Model de ciutat, Palma
2008
Joan Riera / Antonio Forteza
Eix cívic Blanquerna, Palma
(1er premi arquitectura Mallorca 2007-2011)
2008
Joan Riera / Antonio Forteza
Concurs d'idees del Born a la mar, Palma (1er premi)
2004
J. Riera, F. Barceló, M. Vadell, C. Rigo
Urbanizació "Es Pilari", Palma
2000
J. Riera, M. Lucena, A. Mayol, A. Pérez-Villegas
Pla Territorial del Pla de Mallorca
1994-1995
J. Riera, A. Pérez-Villegas, F. Barceló (Mallorca) / A. Ferrer (Barcelona)
Zona verda "Can Simonet", Palma
1989
Joan Riera / Carlos Moranta
més projectes
Joan Riera Jaume
arquitecte
cat · esp · eng · rus
Morey, 4 - 2ºb
07001 Palma de Mallorca
España
T +34 971 724 405
F +34 971 425 063

info@joanrierajaume.com
curriculum
bibliografia
premis
urbanisme i espai public
edificis publics
vivenda plurifamiliar
vivenda unifamiliar
actuacions a edificis existents