Concurs CEIP 6+12, Inca
2004
Bodegues Novell, Santa Eugenia
2003
Joan Riera / Francisco Barceló
projectes anteriors
Joan Riera Jaume
arquitecte
cat · esp · eng
C/ Porto 49
07014 Palma
España
T +34 636 934 103

joanrierajaume@gmail.com
curriculum
bibliografia
premis
urbanisme i espai public
edificis publics
vivenda plurifamiliar
vivenda unifamiliar
actuacions a edificis existents