Concurs Centre Cultural Flassaders, Palma
1996
Joan Riera / Oscar Canalis
Concurs IES, Port d'Alcudia
2005
Joan Riera / Miquel Angel Lacomba
Concurs CEIP 6+12, Inca
2004
projectes anteriors
Joan Riera Jaume
arquitecte
cat · esp · eng · rus
Morey, 4 - 2ºb
07001 Palma de Mallorca
España
T +34 971 724 405
F +34 971 425 063

info@joanrierajaume.com
curriculum
bibliografia
premis
urbanisme i espai public
edificis publics
vivenda plurifamiliar
vivenda unifamiliar
actuacions a edificis existents